El domini www.horitzobergueda.org, amb tots els subdominis associats, pertanyen a FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ 

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les pàgines web presentades en aquests dominis, així com dels elements que contenen aquestes pàgines (que inclouen, entre d’altres, textos, animacions, imatges, sons, àudio, vídeo, documents o programari), ja sigui presos individualment com conjuntament, són de propietat exclusiva de  FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers. Per tant, tots els continguts (textos, gràfics, fotografies, logos, icones, imatges, disseny gràfic, programari, etc.) estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport (paper, CD-ROM, pàgines web) sense permís explícit de FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ .

L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, única i exclusivament per a ús personal.

Per tant, queda terminantment prohibida la distribució i la utilització amb finalitats comercials i la seva modificació o alteració.
Les operacions de venda s’entenen realitzades per:

FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ 

NIF: G58138785

 Plaça Europa, 3 baixos 08600 Berga (Barcelona),

Tel. 938 212 072

Email. gruphberga@gmail.com

CONDICIONS DE COMPRA

Cada producte ofert per FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ  té assignat un preu al públic, el qual pot variar sense avís previ. Aquests preus inclouen l’IVA, llevat que s’indiqui el contrari. L’Usuari pot seleccionar l’adreça d’enviament que prefereixi, sempre que aquesta estigui dins de la cobertura de servei de FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ (Espanya, excepte illes, Ceuta i Melilla). L’Usuari també podrà recollir la comanda a la Botiga de la Manela, amb domicili a PLAÇA SANT PERE, 4, 08600 BERGA, BARCELONA, si així ho especifica en el procés de compra.

Us informem de seguida del dia que se us lliurarà. .T’ARRIBARÀ D’AQUÍ A UN MES. LLAVORS, REBRÀS UN CORREU DE CONFIRMACIÓ PER RECOLLIR-LA A LA BOTIGA DE LA MANELA O A CASA (EN FUNCIÓ DEL QUE HAGIS ESCOLLIT).

Repartim a tota Espanya. No està disponible a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Despeses d’enviament: 10,00€ IVA INCLÒS.

 

L’Usuari pot pagar:

Per targeta de crèdit o dèbit
Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc CaixaBank. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com a bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat.

 

En cas de donar-se una situació específica d’alta, compra i/o devolució no detallada en aquest document, FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ  exercirà la funció d?àrbitre per determinar el procediment a seguir a favor de les dues parts (empresa i Usuari).

Per a qualsevol reclamació, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb  FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ  el correu electrònic 

gruphberga@gmail.com

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, s’informa el consumidor i l’usuari de l’existència del dret a desistir d’un contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. No obstant això, en relació amb els productes comercialitzats a horitzobergueda.org, a aquest dret de desistiment li serà aplicable l’excepció establerta a l’Art.103, apartat d) del RD 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ no es fa responsable del compliment de les dates de lliurament en casos de vespres de festius, i/o qualsevol altra situació aliena a FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ que pugui pertorbar la gestió correcta dels enviaments. FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ es reserva el dret a incomplir el termini de dates establertes de lliurament a causa de causes especials derivades de possibles situacions que se surtin de l’estàndard de procediment.

Si l’Usuari no es troba a l’adreça d’enviament, l’Usuari haurà de contactar amb  FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ.

 

FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀno és responsable de la pèrdua o cessió de les vostres dades d’accés a la web, per la qual cosa és responsabilitat única de l’USUARI protegir el vostre compte, així com tots els elements que el conformen.

Ni ,FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ ni els seus empleats, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques, sobrecàrrega de línia, desconnexions, retards o bloquejos a ús, motivades per causes alienes, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes. L’ús de la Web constitueix un avís a qualsevol Usuari que aquestes possibilitats poden passar.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent-hi, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ DEL BERGUEDÀ que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per part seva del que estableixen aquestes Condicions Generals o la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en aquestes condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

0
    0
    El teu cistell
    El teu cistell està buitTornar a la botiga