Qui som

Fundació Privada Horitzó del Berguedà som una entitat social, compromesa amb les persones, el seu entorn, la cultura i el medi ambient, però sobretot amb el suport laboral per a l’assoliment d’una bona salut mental.

La nostra missió és acompanyar a les persones en el procés de creació del seu propi projecte de vida. Vetllar pel seu benestar i la seva salut, especialment la salut mental, per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats, atenent a les necessitats i capacitats diverses individuals a la comarca del Berguedà.

Som una entitat compromesa amb la lluita contra l’estigma en salut mental i oferim formacions, llocs de treball i espais de relació mútua a les persones de la nostra comunitat mitjançant activitats d’economia circular, social, inclusiva, sostenible i responsable.

Fomentem l’economia circular a través de la venda de productes de segona mà i promocionem la cultura local mitjançant la venda d’articles d’artesania.

grup hotizó berguedà qui som

Vam néixer l’any 1985 com Associació Grup Horitzó amb l’objectiu d’oferir activitats a persones amb discapacitats que es trobaven tancades a les seves llars. L’any 2017 vam constituir-nos com a Fundació Privada Horitzó del Berguedà, amb els mateixos objectius que l’associació però posant especial èmfasi en atendre a persones amb problemes de salut mental.

 

Equip Directiu

Eva Sanchez Tabios

Directora de la Fundació

Maria José Rego López 

Monitora d’activitats

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Des d’Horitzó considerem que l’atenció laboral és l’instrument més sòlid per aconseguir uns bons resultats en la inserció social. El treball és un element essencial a partir del qual es pot potenciar una rehabilitació, reeducació i inclusió de les persones en situació d’exclusió social. Per superar les dificultats afegides, personals i formatives, se’ls proporciona suport i acompanyament en el lloc de treball.

Basem la nostra tasca en donar una capacitació a les persones, basada en l’aprenentatge d’hàbits saludables i comportamentals en el lloc de treball, de rutines necessàries per a obtenir i mantenir un lloc de feina, treballant tant les relacions interpersonals que s’estableixen, la responsabilitat, la puntualitat o la constància.

Compromís social:

Som una entitat que vetlla per les persones més desfavorides, especialment amb problemes de salut mental. Defensem el treball com a eina que dignifica les persones, dotant-les d’autonomia, llibertat i capacitat de decidir els seu propi futur. Compromesos amb la lluita contra l’estigma en salut mental.

Compromís amb el medi ambient:

Som una entitat compromesa amb el medi ambient oferint serveis de qualitat. Totes les activitats que es poden qualificar d’economia circular, compleixen la regla de les 3R, Reducció, Reciclatge i Reutilització de residus, especialment de la fracció tèxtil i mobiliari.

Compromís amb la cultura:

Entitat que pretén potenciar la cultura catalana a través dels articles d’elaboració pròpia, fomentant i difonent festes populars de la comarca, especialment de la Patum, festa reconeguda l’any 2005 per la UNESCO com a obra mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.

TRAJECTÒRIA

El Grup Horitzó del Berguedà neix com a entitat lligada a la Parròquia de Berga, per iniciativa d’un grup de tres persones que feien visites esporàdiques visitant malalts a les seves llars. A partir de les necessitats que van apareixent i en base a la impossibilitat d’atendre-les totes, es planteja el repte d’ampliar al grup i regularitzar la tasca d’acompanyament de les persones i de les famílies que ho necessitaven.

El Grup Horitzó del Berguedà es constitueix oficiosament el 25 de Març de l’any 1981 (Any Internacional del Minusvàlid ). L’objectiu general de la Institució era atendre a un col·lectiu de persones amb disminució física , psíquica i sensorial que patien una aïllament social i personal.

L’any 1982 es participà, per primera vegada, a la Fira de l’ Ú de Maig de Berga. La finalitat era donar a conèixer la tasca que portava a terme el Grup i recaptar el màxim d’aportacions econòmiques possibles per poder endegar nous projectes.

L’any 1985 el grup es reuneix a la Figuerassa i des de aquell cim es van redactar els Estatuts de l’entitat i es va constituir l’Associació Grup Horitzó del Berguedà.

Es començà anant buscar els discapacitats al seu domicili i fent un petit esplai a Sta. Eulàlia. Aquest creix i al segon any ja hi participen persones de tot el Berguedà. Aleshores, a més de que puguin sortir de casa, s’intenta donar-los formació, per tal d’aconseguir algun títol i així introduir-los en el món laboral. I ens proposàrem formar un petit taller. Feia set anys de la seva existència i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga llogàrem un local a la Valldan ( carretera de Solsona nº 43). Des d’aquí es treballava: objectes de la Patum, confecció, acabament de jerseis, encàrrecs…, introduint, els darrers mesos, la recollida de roba i mobles. Amb aquesta tasca, el local es va fer petit, i aconseguirem llogar-ne dos a Berga (C/ Fra Frederic nº 14 i 17), i més tard un tercer local també a la ciutat de Berga (Psg.de les Estaselles nº 39). Actualment estem a la Plaça d’Europa, 3 de la ciutat de Berga. Inaugurat el dia 8 de juliol de 2004.

Aquest llarg periple , a estat motiu per el desenvolupament d’altres projectes que s’han portat a terme i que configuren els àmbits d’intervenció que en aquests moments té assumits l’Entitat. El reciclatge de roba, mobles i altres materials, l’obertura d’una gran botiga per adquirir objectes i roba de segona mà, la creació d’un taller que dóna ocupació diària a les persones que s’atenen, han fet que el Grup Horitzó del Berguedà sigui un referent obligat quan es parla d’atendre les necessitats de les persones més desfavorides de la nostra Comarca.

Les constants demandes i els canvis de la nostra societat ens obliguen a un replantejament permanent dels objectius de l’Entitat, a fi i afecte de continuar donant resposta a les necessitats que van sorgint. Amb aquest esperit vivim el present i enfoquem el futur, no auto -complaent-nos amb tot el que s’ha assolit, sinó exigint-nos estar al costat d’aquelles persones que més ho necessiten treballant per millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit, actualment el col·lectiu de persones que atenem és majoritàriament el de persones amb trastorn mental, donat que són les que que menys recursos tenen a la nostra comarca i a la vegada més dificultats en el món laboral.

Amb aquest esperit vivim el present i enfoquem el futur, no autocomplaent-nos amb tot el que s’ha assolit, sinó exigint-nos estar al costat d’aquelles persones que més ho necessiten treballant per millorar la seva qualitat de vida.

Aquesta ha estat una historia escrita per molts voluntaris amb l’impuls de la Germana Ma Gràcia Rabert de la qual em recollit el testimoni i l’esperit de las seves paraules i del seu pensament i voldríem en un futur molt proper, escriure en aquesta mateixa pagina que hem assolit noves fites i nous compromisos que de ben segur marcaran la nostra historia com a entitat en el mon del Tercer Sector Social, al Berguedà.

Protecció de dades

Tal i com s’informa en tots els documents de recollida de signatures, les dades facilitades pertanyen a  les entitats  beneficiaries, que han de complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i també el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament (DOUE núm. L119 de 4.5.2016), així com la normativa interna de protecció de dades de l’entitat disponible a les web:

TRANSPARÈNCIA

La fundació Horitzó del Berguedà és una entitat amb demostrada solvència, eficàcia, ben gestionada i transparent. Els nostres pressupostos són aprovats anualment pel patronat de l’entitat. Com que creiem que l’origen del nostre finançament ha de ser públic, a les memòries de cada any que s’adjunten a continuació hi trobareu tot allò que fa referència a ingressos per col·laboradors, ingressos per subvencions, pressupost total de donacions i despeses.

Som una Fundació, les dades financeres estan publicades obertament al Departament de Justícia. Podeu consultar-les al següent enllaç:

MEMORIA 2013

MEMORIA 2014

MEMORIA 2015

MEMÒRIA 2016

MEMÒRIA 2018

MEMÒRIA 2019

0
    0
    El teu cistell
    El teu cistell està buitTornar a la botiga